Verber - oversigt 
 Hvad er et verbum?
Verbernes former
Verbernes tider
"Stærke" og "svage" verber
Sammensatte verbalformer
Hjælpeverber
Modalverber
Aktiv og passiv
Indikativ og konjunktiv
Transitive og intransitive verber
Øvelser