Finit - infinit
En sætning består af et finit verbal plus eventuelle andre led. 
Vi skal lige huske at et verbal er et udsagnsled.

Vi spiser til middag kl. 7
Peter er nok faldet i søvn
Vi må have købt nogle kager til kaffen

(Vi taler om verber (udsagnsord) når vi tænker på ordklassen og vi taler om verbal(led) (udsagnsled), når vi tænker på funktionen i sætningen)

Der er to slags verbaler: finitte og infinitte.
Det finitte verbal er et verbum i
præsens (nutid), fx spiser
præteritum (datid), fx spiste
eller
imperativ (bydemåde), fx spis

De infinitte verbaler består af verber i
infinitiv (navnemåde), fx spise
præteritum participium (kort tillægsmåde), fx spist
præsens participium (lang tillægsmåde), fx spisende

Tips:
Man kan normalt kende det finitte verbal - bortset fra imperativen (bydemåden) -  på at man kan sætte "jeg" foran. 
Det finitte verbal er også det eneste led, der aldrig kan undværes i en sætning. 
Se også HER (hvor du kan finde nogle øvelser)