Indikativ - konjunktiv   
Verbet (udsagnsordet) har 3 forskellige "modus". Det latinske ord "modus" betyder "måde". Modus angiver den talendes indstilling til det han/hun siger.

Vi taler om 
1. indikativ - er den almindelige fortællende måde. Den udtrykker noget virkeligt, at noget foregår eller eksisterer. Den udtrykker en kendsgerning. Det er den modus der er den almindeligste.

2. konjunktiv - der kan udtrykke noget der ikke er realiseret, en usikkerhed, eller noget der er hypotetisk.

Engelsk: I wouldn't if I were you
Tysk: Er schrie, als ob er toll wäre
Fransk: Je propose qu'il soit exclu
Dansk: Han drikker snaps som var det vand
Konjunktiv findes på tysk og de romanske sprog (fx fransk og spansk), men er næsten forsvundet på dansk og (britisk) engelsk. Denne modus anvendes dog forskelligt på de forskellige sprog. 
optativ (ønskemåde) er en særlig form for konjunktiv
Kasper og Bettina længe leve!
Long live the Queen!
Vive la République!
Es lebe der Minister!

3. imperativ (bydemåde) - Formen er som regel ganske kort - i dansk og engelsk lig med ordets stamme: 

"Gå nu!" - "Behave yourself".
I andre sprog er imperativen bøjet i person og tal: 
(fx tysk: geh! - geht! - gehen Sie!)