Oversigt over Verbernes bøjningsformer 
-  i tid


Infinitiv/navnemåde *) (at) tale
Præsens/nutid (jeg) taler
Imperfektum(=Præteritum)/datid (jeg) talte
Perfektum/førnutid (jeg) har talt
Pluskvamperfektum/førdatid (jeg) havde talt
Futurum/fremtid (jeg) vil tale


Præsens participium/lang tillægsform*) talende
Perfektum participium/kort tillægsform *) talt
*) en infinit form vil sige, at der ikke kan stå jeg, du, han, hun osv. foran