Hvorfor
grammatik?
"mig og Anna" 
eller
"Anna og jeg"?
I menuen foroven kan man klikke sig ind på forskellige grammatiske emner og derfra videre til forskellige undermenuer og øvelser. 
 

De varierede typer øvelser er tænkt både til selvstudium og som supplement til den alm. grammatikundervisning.
 

Tryk på Info for at vælge en arbejdsvejledning.

Det er med sprog som så
meget andet: hvis du vil
videre, må du vide, hvad du gør, hvorfor og hvordan du gør det.

Du er tættere på målet, når sproget er i orden.
Få svar på.. 
- hvorfor det hedder:
"jeg er kørt"
men "jeg har kørt bilen ind i garagen "

- om der er forskel på 
"et mindre pænt køkken" og 
"et mindre, pænt køkken"?
- om det hedder:
"han hængte sin hat" eller 
"han hang sin hat"?


 

"indprente" 
eller 
"indprinte"?

Få svar på..
- om vandet i karaflen er "friskt" el. "frisk"? 

- om man kan bruge ordet "man" i alle sammenhænge på dansk?

- om det hedder
"dem, der kommer i morgen, skal huske badetøj" eller 
"de, der kommer i morgen.."?