MODALVERBER 

 
 
modalverberne er:
- (at) kunne     (evne, være i stand til)
- (at) skulle     (nødvendighed)
- (at) ville        (vilje)
- (at) måtte     (tilladelse, nødvendighed)
- (at) burde    (moralsk pligt) 
- (at) turde     (have mod til)
Modalverberne er - som på andre sprog - meget uregelmæssige: 

1) i præsens ender de ikke på -r (medmindre dette -r er en del af stammen, som fx. han bør, han tør)
2) de hedder alle det samme i infinitiv som i imperfektum på dansk


 
 
at kunne: han kan spille sækkepibe
              han kunne spille sækkepibe 
              han har kunnet spille sækkepibe
              han vil kunne spille sækkepibe
at skulle: han skal forklare firmaets regnskab
              han skulle forklare firmaets regnskab
              han har skullet forklare firmaets regnskab
              i morgen vil han skulle forklare firmaets regnskab
at ville: hun vil læse den bog i dag eller i morgen
           hun ville læse den bog, inden hun gik i seng i går
           hun har villet læse den før sin nabo
at måtte: katten må ikke æde fisken
              katten måtte ikke æde fisken
              katten har ikke måttet æde fisken
at burde: han bør ikke flyve som en brækket arm
              han burde ikke flyve som en brækket arm
              han har ikke burdet flyve som en brækket arm
at turde: den tør ikke gå til tandlægen
             den turde ikke gå til tandlægen
             den har ikke turdet gå til tandlægen
             den vil ikke turde gå til tandlægen 
øvelse i modalverber