Sætning
EN SÆTNING består af et finit verbal med eventuelle tilknyttede led.

Eksempel: Den unge mand skal betale sit sidste afdrag på bilen til den første i næste måned.

Under sætningsplanet findes et analyseplan, hvor sætningen kan ses som sammensat af et antal mindre dele: sætningsleddene.

Sætninger kan også inddeles i hovedsætninger og bisætninger (også kaldet  ledsætninger)
 

 Hovedsætning Bisætning
På loppemarkedet fandt jeg en brugt stol

Jeg spørger 

Manden svarer

Jeg vil gerne have stolen

som jeg gerne ville købe

hvor meget den koster

at han vil have 350 kr. for den

hvis jeg kan få den for 250 kr.

Se på sætningerne på venstre side:
De kan stå alene og giver alligevel mening.
Se på sætningerne i den højre række.
De bliver ubegribelige, hvis de står alene.

 
Tryk  HER  for at se, hvordan man kan sætte sætninger op i et diagram, så man kan se, hvordan de enkelte dele af sætningen hænger sammen.

Når man taler om sætninger, kan man også tale om ordstilling.
Man kan have ligefrem ordstilling og omvendt ordstilling (kaldet  INVERSION)


ligefrem ordstilling omvendt ordstilling  (INVERSION)
Dansk     Du taler dansk
Engelsk  You speak Danish
Tysk       Du sprichst dänish
Fransk    Tu parles danois

Her er rækkefølgen subjekt + verballed

Taler du dansk?
Do you speak Danish?
Sprichst du dänisch?
Parles-tu danois?

Her er rækkefølgen verballed + subjekt.

Hvornår skal man så have inversion (omvendt ordstilling)?
I eksemplet ovenover har alle 4 sprog omvendt ordstilling i spørgsmål.
MEN, se her nedenfor:
Subjekt - verballed
BISÆTNING FØR HOVEDSÆTNING

Da musikken begyndte, eksploderede hr. Petersen.

When the music started, ny neighbour exploded.

Als die Musik begann, explodierte Herr Petersen.

Quand la musique a commencé, M. Petersen a explosé.

Dansk og tysk har INVERSION  i hovedsætningen.
Engelsk og fransk har ligefrem ordstilling
SÆTNINGEN INDLEDES MED ET ADVERBIAL

(Tidsadverbial)
Fra kl. 10 til 12 spiller jeg  klaver.

From 10 to 12  I  play the piano.

Von 10 bis 12  spiele ich  Klavier.

De 10 à 12 je  joue du piano.

Dansk og tysk har INVERSION, når subjektet ikke indleder sætningen.
Engelsk og fransk har ligefrem ordstilling.