Sætningsled
Læs om sprogets elementer
fra en periode  sætning  sætningsled  ord  morfem  fonem.
*
Denne side handler om at kende - og finde - en sætnings enkelte led.

Et SÆTNINGSLED er en del af en sætning, der kan udskiftes i sin helhed og indtage bestemte pladser i sætningen.
At analysere en sætning vil sige at finde sætningens led.
Ved sætningsanalyse kan man bruge følgende tegn:

  markerer subjekt (grundled) i sætningen  (ØVELSE om SUBJEKT)
= det led i en sætning som sætningens indhold drejer sig om: 

Adam spiser æblet

  markerer verballed (udsagnsled) 
= det led i en sætning der fortæller at der sker noget eller gøres noget eller fortæller noget om subjektet: 

Adam spiser æblet.

  markerer objekt (genstandsled).  (ØVELSE om OBJEKT)
Dette led kan også kaldes direkte objekt eller (på tysk) akkusativobjekt.
= det led i sætningen som der gøres noget ved: 

Adam spiser æblet.

  markerer det indirekte objekt (hensynsled). 
Dette led kaldes også personsobjekt eller (på tysk) dativobjekt 
= den person eller ting i sætningen som får, mister, har gavn af noget som resultat af handlingen, som verbet (udsagnsordet) fortæller om:

Eva gav Adam æblet.

  markerer adverbialled (biled) 
= ord eller led, som fungerer som adverbium.

Den næste dag rejste Adam og Eva.

  markerer objektsprædikat(omsagnsled til genstandsled) 
= det led der navngiver eller beskriver objektet.

De kaldte ham Adam

   markerer subjektsprædikat (omsagnsled til grundled)
= det led der navngiver eller beskriver subjektet.

Hans kone hedder Eva

   markerer en præpositionsforbindelse (forholdsordsled) 
= et præpositionsled består af en præposition (et forholdsord) og en styrelse. En præposition udtrykker noget om forholdet mellem ting eller forhold vedrørende tid eller rum.

Adam og Eva leger i haven

   markerer styrelsen i et præpositionsled
Den del der kommer efter præpositionen kaldes "styrelse". En styrelse kan være et substentiv, et pronomen, en sætning eller en infinitiv med "at".

Adam og Eva leger i haven
Hjælp til at finde sætningsled
ØVELSER:
Sæt analysetegn
Bestem sætningsled