Adjektiver
Adjektiver betegner normalt - en egenskab
- en kvalitet
- en mindre håndgribelig betydning
hun er sød
han er rød
teksten er kompliceret
Adjektiver bøjes i - køn(genus)
- tal (singularis el. pluralis)
- ubestemt og bestemt form

- grad(komparation)

en klog pige - et klogt barn
en kedelig bog - de kedelige bøger
en ulæselig skrift - den ulæselige skrift

- høj(1.grad = positiv) 
- højere(2.grad = komparativ) 
- højest(3.grad = superlativ)

Adjektiver, der ender på -vis er det valgfrit, om man vil sætte -t på i neutrum og når de bruges som adverbier
f.eks.: vandet trak sig gradvis/ gradvist tilbage
Om adjektiver på -sk:   klik her

Om brugen af adjektiver

Ved adjektiver på trykstærk vokal (undtagen e) - især ny og fri - kan man selv vælge om man vil sætte -e på i bestemt form og i pluralis 
min ny(e) lasso, den rustfri(e) kniv
Hvis du vil vide mere: 
attributivt eller prædikativt?
øvelse i adjektivets korrekte form øvelse i komparativ
øvelse i superlativ
kan du skelne mellem adjektiver og andre ordklasser? antonym-krydsord