Forskel på ordklasser (formlære) og syntaks (sætningslære):

Når vi taler grammatik kan vi se på ordene på 2 måder:
- som et "individ": Hvad er karakterisktisk for ordet? Her er vi interesseret i ordklasse og bøjning.
- som et led i et teamwork, nemlig sætningen: Hvilken funktion udfører ordet i sammenhængen? Her er vi interesserede i syntaksen (sætningslæren), dvs om ordet er det handlende led, det led der modtager noget, det led, der udtrykker handlingen etc. etc.
 
 
"Individ"

Her sidder Olsen = "en mand"
"en mand" er et substantiv i ubestemt form ental
"Team"
Her sidder Olsen sammen med de andre i teamet:
"Olsen og hans kammerater spiller ishockey."
Olsen og hans kammerater = subjekt i sætningen
spiller = verballed i sætningen
ishockey = direkte objekt i sætningen

 Her er en anden måde at illustrere forskellen:
 

Substantiv             Konjunktion     Pronomen   Substantiv 
(Proprium)            (Bindeord)       (Stedord)     (Appellativ)
(Navneord -                                                     (Navneord - 
Egennavn)                                                         Fællesnavn)
                                                                         Pluralis (flertal)

Verbum
(Udsagnsord)
(Præsens -
Nutid)

Substantiv 
(Navneord)
Singularis
(Ental)
  Olsen                        og                hans          kammerater spiller ishockey
                            +                    + 
                     Subjekt (grundled)

verballed
udsagnsled


akkusativobjekt 
(direkte objekt)
genstandsled