er vandet frisk el. friskt?
Man bør aldrig sætte -t på adjektiver, som ender på -sk! et falsk udsagn
et moralsk ansvar
dette æg er helt frisk
et spansk rundstykke
Sprognævnet advarer dog imod, at man helt afviser -t på et adjektiv, der ender på -sk; især er enstavelsesord som rask, falsk, frisk, lumsk og barsk i gråzonen et falskt udsagn
et moralskt ansvar
dette æg er helt friskt
et rask væddeløb
Hvor synger han dog falsk(t)