Adjektivet står attributivt el. prædikativt

 
Et adjektiv står attributivt, 
hvis det står lige foran substantivet
en dejlig dag / den dejlige dag / de dejlige dage
et restaureret hus/ det restaurerede hus / de restaurerede huse
Et adjektiv står prædikativt, 
når det ikke står sammen med substantivet
træet er stort / træerne er store
eleven bliver dygtig / eleverne bliver dygtige

 
Forklar lige forskellen på:
Hans hentydninger var skjulte -  og  - pengene var skjult.
Den indsattes hænder er bundet - og - fødderne er bundne.