SUBSTANTIVER 
Navneord

Når du klikker på billederne, får du mere at vide om substantiver.


Definition

Egennavne/fællesnavne

Abstrakt/konkret

Tal (Ental - flertal)

Kollektiv

Bestemt/ubestemt

Køn

Kasus
Her ser du fx en gris, et æg, en bil, et barn, en saks, kærlighed …
Alle disse ord kaldes substantiver.
Substantiver er altså navne – benævnelser – på personer, dyr, genstande og begreber.
Substantiver hedder ”navneord” på dansk.


Her er to rækker substantiver:
Den første række af substantiver kalder man egennavne (på latin: Et proprium - Proprier). 
Egennavne er det man i daglig tale kalder "navne", dvs. især personnavne og stednavne.
Den anden række kaldes fællesnavne (på latin: Et appellativ - Appellativer). Fællesnavne eller appellativer giver en beskrivelse af det de betegner, dvs. fx ting og begreber.
1. Egennavne (Proprier)
Jens  Hansen     København             Mercedes  Dannebrog        Rosenborg              Spanien     Atlanterhavet    Skæbnesymfonien     Bibelen
2. Fællesnavne (Appellativer) 
te                  bil            sukker         gæstfrihed     problemet     kattene     angst           tålmodighed     gulerødder    printer      tysker          folket


ØVELSE: Bestem substantiver
ØVELSE: Test din viden om substantiver