Få svar på ...

 
 
- hvorfor det hedder: "jeg er kørt" men jeg har kørt bilen ind i garagen
 - om der er forskel på "et mindre pænt køkken" og 
 "et mindre, pænt køkken"?
- om det hedder: "han hængte sin hat" eller "han hang sin hat"?
- "mig og Anna" eller "Anna og jeg"?
- "indprente" eller "indprinte"?
- om vandet i karaflen er "friskt" el. "frisk"?
- om man kan bruge ordet "du" i alle sammenhænge på dansk?
- om det hedder "dem, der kommer i morgen, skal huske badetøj" eller "de, der kommer i morgen.." eller begge dele?