Verbernes bøjning
-  i person og tal
stammen (f.eks.: mal- ) er den korteste form af verbet - det er den, hvortil endelsen tilføjes: hun maler soveværelset.

Om person og tal:


1. person, (den, der taler) singularis jeg maler/ malede
2. person, (den, der tales til)  singularis du maler/malede
3. person, (den/det, der tales om) singularis han/hun/den/det maler/malede
1. person, (dem, der taler) pluralis vi maler/malede
2. person, ( dem, der tales til) pluralis I/De maler/malede
3. person, (dem, der tales om) pluralis de maler/malede