Verber - aktiv/passiv
Øvelser:
Passiv - præsens
Passiv - imperfektum
Passiv - perfektum
Passiv - plusquamperfektum
Omsæt fra aktiv til passiv - eller omvendt