Hjælp til at finde sætningsled
Her er en meget lille sætning:   AV!!!!  - Den består kun af et udråb.
Her er en kort sætning:   Hunden bider - Den består af et subjekt og et verbal.
Analyse: 
1. Find først verbalet = det led i sætningen, der beskriver handlingen eller tilstanden.
    Hjælp: Find verbalet ved at se hvilket/hvilke ord i sætningen, man kan sætte "jeg" foran.
2. Find subjektet ved at spørge "Hvem" (eller "Hvad") + verbalet. Her: Hvem bider?
 
Her er en lidt længere sætning: Hunden bider postbudet  - Nu har vi tilføjet et objekt til sætningen.
  Analyse:
1. "Jeg" bider - bider er verbal
2. Hvem bider? Hunden bider - Hunden er subjekt
3. Hjælp: Find det direkte objekt ved at spørge "Hvem" eller "hvad" verbalets handling er rettet imod.
   Hvem/Hvad bider hunden? Svaret "Postbudet" er det direkte objekt (Akkusativobjektet)
 
Vi laver sætningen lidt om: Postbudet giver mig brevet - Nu har vi tilføjet et hensynsled (indirekte objekt = dativobjekt) til sætningen.
Analyse:
1. "Jeg" giver - giver er verbal
2. Hvem giver? Postbudet giver - Postbudet er subjekt
3. Hvem/Hvad giver postbudet? - Brevet, så brevet er direkte objekt (genstandsled)
4. Hjælp: Det indirekte objekt findes ved at spørge "Til hvem" gives /"Fra hvem" tages ... (Det indirekte objekt er næsten altid en person eller noget, der kan opfattes sådan)
    Til hvem giver postbudet brevet? Svaret "mig" er det indirekte objekt (Dativobjektet)
 
Det er slet ikke så svært at lære, se bare her.
(Du skal have lyden slået til for at høre, hvad Mikkel siger)