Ord i praksis 
Kan du finde bestemte ordklasser og ordformer i en tekst?
I hver tekst skal du kun lede efter en bestemt ting.

Præpositionsled Perfektum participium
Apposition Passiv
Modalverber Uregelmæssige verber
Adjektiver Relative sætninger
Possessive pronomener Konjunktiv