Konjunktioner - Bindeord
 Konjunktioner er en ordklasse, der betår af småord, der forbinder led eller sætninger med hinanden.
De inddeles i 2 grupper: 
a) Sideordningsbindeord: Disse forbinder ord, led og sætninger af samme "værdi". 
    Det er ord som: og, samt, eller, men, for.
   Æblet er stort og rødt - Adam og Eva spiser æbler - Blev det en pige eller en dreng?
   Der er ikke noget te, men du kan få kaffe. -  Overnatter du på hotel, eller skal du bo hos din familie?

b) Underordningsbindeord: Disse forbinder bisætninger med hovedsætninger. 

    Det er ord som fx : at, om, fordi, hvis, mens, når, som.
 


 Det er som regel det forbindende ord, der afgør bisætningens (ledsætningens) betydning:

Tidssætninger: Vi spiser middag, når vi har set tv-nyhederne
Vi spiser middag, mens vi ser tv-nyhederne
Peter brækkede armen, da han væltede med sin cykel
Årsagssætninger: Vi kom for sent, fordi vi ikke nåede bussen.
Da vi havde glemt at lukke vinduet, var det nemt for tyven at komme ind.
Betingelsessætninger: Du skal selvfølgelig ikke komme, hvis du ikke er rask.
Hvis man har sagt A, må man også sige B.
"Udsagns"sætninger: Jeg er forbavset over, at du vil sælge din bil.
Hun opdagede, at han snød hende.
Han sagde, at han ville flytte.
Indrømmelsessætninger: Han morede sig, selv om han ikke fortod sproget.
Jeg skal nok hjælpe dig, skønt jeg har utrolig travlt for tiden.
Følgesætninger: Han morede sig godt, at han helt glemte sin hovedpine.
De råbte og skreg, så (at) vi ikke hørte telefonen.
Hensigtssætninger: Jeg har virkelig skyndt mig, for at I ikke skulle vente.
Sammenligningssætninger: Han er efterhånden lige så bred, som han er høj.
Det var mere interessant, end man skulle tro.
Du ser ud, som om du er faldet ned fra månen.
 ØVELSE med konjunktioner

Læs om "konjunktionaler" - sætningsindledere