Finitte og infinitte verbalformer
 
præsens og imperfektum er verbets finitte former dvs. man kan sætte jeg foran, man kan bøje det i tid og få mening ud af det.
fx.: 
jeg danser    præsens
jeg dansede  imperfektum
infinitive og participier er verbernes infinitte former dvs. ubøjet form, som der ikke kan stå jeg, du, han osv.foran fx. 
at danse  infinitiv
danset    perf.participium
dansende præs.participium
dans!     imperativ
 
Hvad er den indholdsmæssige og grammatiske forskel på flg. udsagn:

Den spisende missionær   og
Den spiste missionær?

 
Læs mere her
Tilbage til oversigt over verber


øvelser med finitte og infinitte former