Artikler - Kendeord
 Et substantiv (navneord) kendes på, at man kan sætte "en" eller "et" foran ordets korteste form: 
en mand     et hus.
Ordene en og et kaldes artikler (på dansk: kendeord). 
Da man ikke får at vide, hvilken mand eller hvilket hus der tales om, siger man, at en og et er ubestemte artikler (ubestemte kendeord).

Når vi taler om en bestemt mand eller et bestemt hus sættes "en" og "et" som endelse på substantivet: 

manden   huset.

En artikel kan bøjes i:

køn (en mand - et ur),  
tal (de høje mænd) 
og bestemthed (de smukke ure).

Der er 2 artikler: den ubestemte og den bestemte.
 

Oversigt over tal og bestemthed Singularis (ental) Pluralis (flertal)
Ubestemt dansk:        et æble
engelsk:     an apple
tysk:          ein Apfel
æbler
apples
Äpfel
Bestemt dansk:       æblet
engelsk:    the apple
tysk:          der Apfel
æblerne
the apples
die Äpfel
dansk kan den bestemte artikel sættes efter ordet, på engelsk og tysk står den foran. 
*
Hvis der på dansk står et adjektiv  (tillægsord) foran substantivet (navneordet), bruges den foranstillede bestemte artikel: 
bogen - æblet - bøgerne - æblerne 
får så den i stedet den foranstillede bestemte artikel "den/det/de":
den gode bog - det røde æble - de gode bøger - de røde æbler.


Oversigt over bestemt og ubestemt artikel på tysk. Maskulinum (hankøn) Femininum (hunkøn) Neutrum (Intetkøøn)
nominativ
akkusativ
genitiv
dativ
der/ein Mann
den/einen Mann
des/eines Mannes
dem/einem Mann
die/eine Dame
die/eine Dame
der/einer Dame
der/einer Dame
das/ein Kind
das/ein Kind
des/eines Kindes
dem/einem Kind
nominativ
akkusativ
genitiv
dativ
die/- Männer
die/- Männer
der/- Männer
den/- Männern
die/- Damen
die/- Damen
der/- Damen
den/- Damen
die/- Kinder
die/- Kinder
der/- Kinder
den/- Kindern

Begge artikler har i ental forskellige bøjninger efter de 3 køn.
I flertal har den bestemte artikel kun én bøjning, som er fælles for alle 3 køn.
På tysk findes den ubestemte artikel ikke i flertal.

 
Opgave om artikler