Verber - Tider
Præsens (nutid)
Imperfektum - Præteritum (datid)
Perfektum (førnutid)
Plusquamperfektum (førdatid)
Futurum (fremtid)