Numeralier - Talord
Der findes to talrækker: mængdetal og ordenstal
Mængdetal
Ordenstal
(1) - en, et
(2) - to
(3) - tre
(4) - fire
(5) - fem
(10) - ti
(20) - tyve
(50) - halvtreds
(60) - tres
(1.) - første
(2.) - anden
(3.) - tredje
(4.) - fjerde
(5.) - femte
(10.) - tiende
(20.) - tyvende
(50.) - halvtredsindstyvende
(60.) - tresindstyvende
Fem dage
Alle gode gange tre
Pernille er 19 år
Han bor på femte sal
"Den tredje mand" er en berømt film
Det 19. århundrede (nittende)

 
Øvelse 1 og 2