Pronomener  (stedord) -  i oversigt
 
personlige pronomener
possessive pronomener - ejestedord
demonstrative pronomener - påpegende stedord
interrogative pronomener - spørgende stedord
relative pronomener - henførende stedord
indefinite pronomener - ubestemte stedord
refleksive pronomener - tilbagevisende stedord
reciprokke pronomener - gensidigt tilbagevisende stedord
Pronomenøvelser på kryds og tværs