Periode
EN PERIODE er et meningsmæssigt selvstændigt forløb, hvis slutning normalt er markeret ved intonationen og en pause. Grammatisk set kan en periode være udformet på mange forskellige måder: den kan spænde over et kortere eller længere forløb, bestå af et ord, en ordgruppe, en sætning, flere sætninger.

(  I visse grammatiske fremstillinger bruges ”periode” kun om et længere sammensat forløb af sætninger.)