Grammatiske pc-øvelser til 


 

Ordklasse-øvelser Syntaks-øvelser

 

Substantiver Sætningsanalyse - Blandede sætningsled
Artikler Sætningsanalyse - Prædikatsled
Verber
   Præsens
   Omsæt fra en verbaltid til en anden
   Hvilken form af verbet skal man bruge?
   +/- r i verbalformen?
   aktiv-passiv
Sætningsanalyse - Sæt x og o
Adjektiver Sætningsanalyse - Sætningstyper
Adverbier Konstruer sætninger - sæt ord sammen
Pronomener
   Relative
Kombiner sætninger med konjunktioner
Præpositioner  "Den lille sætningsbygger"
Talord (Numeralier)  Sætningens "byggeklodser"