Morfologi - Morfem
Morfologi er læren om ordenes elementer. Et morfem er det mindste betydningsbærende element.
Morfemplanet

Mange ord kan inddeles i underelementer. 
Et morfem er det mindste sprogelement, som har selvstændig betydning.

Morfemerne kan opdeles i tre hovedtyper:
ROD:  stå, billede, reol
DERIVATIV: (= et afledningselement, fx mis-, for-, -else)
FLEKSIV (= et bøjningselement, fx den, de, -r, -ne)

I følgende sætning angiver farverne rød, gul, blå de forskellige morfemtyper:

Denung-e mand be-tal-erregn-ing-entil  denførst-e.

Ord kan altså analyseres.
Sammenlign:

mand - er et selvstændigt ord. Det er i den form man kan kalde en stamme eller en rod
mandig - er en afledning, dvs. en rod + et suffix
mandfolk - er en sammensætning. Det opfattes som ét ord, men det består af to dele: mand + folk.

Et afledningsmorfem er et morfem, som ikke kan optræde som et selvstændigt ord, men forudsætter, at det sættes sammen med en rod.

Afledninger kaldes præfix, når afledningselementet står FORAN: u+lykke, mis+tanke
Afledninger kaldes suffix, når afledningselementet står BAGVED: skriv+else, lykke+lig

I nogle sammensætninger er der indskudt et bindebogstev (normalt -e- eller -s-)
Disse regnes ikke med som et morfem.
Her er to eksempler:
mørk+|e|+blå
 be+regn+ing+|s|+grund+lag+et

ØVELSE I MORFEMER