Korrelat
 
Her er en kat:  

Den er forsvundet, så dens ejer fru Jensen sætter en seddel op:

Der er vist noget galt her. Hvem er stribet og har hvide poter, katten eller fru Jensen?
Der er et galt korrelat i sætningen.

Det, som pronomenet henviser til i en tekstsammenhæng, kaldes korrelatet 
(= fællesleddet).

De relative pronominer  (stedord) "som", "der" og genitivformen "hvis" optræder forrest i en bisætning (ledsætning) som erstatningsord for et led eller et ord, som står umiddelbart før i den overordnede (del af) sætning(en).