Fonem
Endelig kan man tale om fonemplanet. 
Et FONEM er det mindste betydningsadskillende element i det talte sprog. 
(Nogen kalder fonemerne for det talte sprogs atomer).
De betyder ikke noget i sig selv, men hvis et fonem udskiftes med et andet i et ord kan ordet ændre betydning:
f ast
h ast
f a st
f e st