ADVERBIER
Adverbier - biord - 
1) beskriver hvornår, hvor og hvordan handlingen i sætningen finder sted og 2) adverbiet lægger sig til verbet
pianisten spiller nu tids-adverbium Vi får at vide, at pianisten spiller netop på dette tidspunkt
pianisten spiller derhenne steds-adverbium Vi får at vide, at pianisten spiller et bestemt (angivet) sted
pianisten spiller smukt  mådes-adverbium Vi får at vide, at på hvilken måde pianisten spiller [han behøver ikke at være køn, bare fordi han spiller smukt!]
pianisten spiller oftest de numre, folk kan lide
(grads-adverbium)
her er adverbiet ofte gradbøjet: 
ofte - oftere - oftest

 
Almindelige kommentarer til adverbier
Liste med "fødte" adverbier

 
Øvelse over de "fødte" og de "dannede" adverbier Kan du skelne mellem de forskellige adverbium-typer? Find adverbialleddet Øvelse over adverbier på glatis