Diverse opgaver som Worddokumenter

Hvad er sprog? Samspil mellem sprog og kultur - fr, sp
Sprogets elementer
Sprogtilegnelse
Sprogsammenligning

Transparente ord
Endelse: fr, sp, eng
Tværsprogsendelser

Sproghistorie Arabisk - spansk
Accenter
Læringsstrategi Parafrase
Bogstav og lyd Udtale (da)
Trykregler - spansk
Udtale-skrift (fr)
Tale - skriftsprog Nægtelser i fransk, tale og skrift
Orddannelse Negative prefixes (engelsk)
Præfixer: fr, sp.
Spanske ord med Es-
Sammensatte ord: da, fr, sp.
Ordklasser Præpositionsforbindelser: da, eng, fr, sp.
Analyse Sætninger til analyse (dansk)
Aktiv-passiv (dansk)
Oversættelsesproblemer Farlige ord (False friends): fr,eng,sp,da
Semantik Idiomatiske udtryk (da,fr,sp)
Idiomatiske udtryk 2
Beslægtede ord da, sp. fr
Dyrebilleder da, fr
Farveudtryk da, fr, sp
Mytologi og ugedage (da, fr, sp)
Talemåder, mundheld, ordsprog (fr, sp, da)