Modul

Bekendtgørelseskategori

 

LektionsindholdLektionsindhold

Sprogets Veje

sidehenvisningerSprogets Veje: sidetal

Bemærkninger til Sprogets Veje

1.  modul

Initialtest (screening)

Et halvt modul (+ evt. læsescreening i anden halvdel)

 

 

2.  modul

Hvad er sprog?

Sprogets kategorier/terminologi

8-9, 10-16

Ingen opgaver

3.  modul

Tale- og skriftssprog

Udtryks- og indholdsside

141-155

Ingen opgaver

4.  modul

Bogstaver og lyd

Tekst og udtale

170-178

Meget fine opgaver

5.  modul

2 ordklasser

Substantiver og verber

71-72, 72-75

Fine opgaver

6.  modul

2 ordklasser

Adjektiver og præpositioner

71-72, 75

Ingen opgaver

7.  modul

2 ordklasser

Adverbier og pronomener

75-78, 78-80

Meget fine opgaver

8.  modul

”kryds og bolle”

Subj., verballed, dir.obj.

35-38

Gode opgaver

9.  modul

”kryds og bolle”

Indir.obj., prædikatsled, adverbialled

38-43

Rigeligt med opgaver

10.modul

3 ordklasser

Konj., numeralier, interjektioner + opsamling

 

 

11.modul

Sætningsled

Hel- og ledsætninger

45-50

Masser af øvelser

12.modul

Analysefærdighed niv.1

Simple analyseøvelser

 

 

13.modul

Analysefærdighed niv. 2

Analyseøv. Subj. og obj.prædikat

 

 

14.modul

Mellemtest 1

Et halvt modul.

Anden halvdel:  Latinske tekster 0

 

 

15.modul

Latinske tekster 1

 

 

 

16.modul

Latinske tekster 2

 

 

 

17.modul

Sproghistorie

Etymologiske øvelser

17-30

Gode øvelser

18.modul

Orddannelse på dansk -  og på

skolens fremmedsprog – morfem/fonem

 

 

19.modul

Orddannelse på dansk  - og på

skolens fremmedsprog – morfem/fonem

 

 

20.modul

Mellemtest 2

Et halvt modul. Anden halvdel: Tegnsætning

58-69

 

21.modul

Semantik,

Idiom.udtryk, oversæt.probl.

31-34, 84-87

Masser af opgaver, måske for mange

22.modul

Spr. Læringsstrategier

iagttagelses.-/koncentrationsøvelser

 

 

23.modul

Sproghandl., spr. bevidsthed

Genrer, stilleje, ”generationsord”

156-169

Ingen opgaver

24.modul

Sprogsociologi

Dialekt, sociolekt, sproglige koder

128-133, 115-125

Fine diskuterende opgaver

25.modul

Synonymer, homo-/antonymer

Øvelser i ordforrådsudvidelse

81-91

Fremragende opgaver

26.modul

Spr. i globaliseringens tid

Dansk som 2.sprog, tosprogethed

134-140

Fine opgaver

27.modul

finaltest

Et halvt  modul